Nivolumab hakkında Danıştay kararı.. “Yürütmeyi durdurma..”
SGK, “Nivolumab” hakkında Danıştay Onuncu Dairesinin yürütmeyi durdurma kararı aldığını duyurdu
8 Haziran 2024 - 14:30

Türk Eczacıları Birliği (TEB), Danıştay Onuncu Dairesinin “Nivolumab” hakkında verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 07.06.2024 tarihli duyurusunu yayınladı.

TEB’in duyurusu şöyle;

SGK Tarafından Yayımlanan Danıştay Kararı Hakkında

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 07.06.2024 tarihinde yayımlanan “Danıştay Kararı Hakkında” başlıklı duyuru aşağıdaki şekildedir;

“Danıştay Onuncu Dairesinin 14.11.2023 tarihli ve 2019/10235 Esas numaralı kararı ile; 21/03/2018 tarih ve 30367 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 23 üncü maddesi ile değişiklik yapılan 24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.14.C maddesinin üçüncü fıkrasının “nivolumab yalnızca” başlıklı “pp” alt bendindeki “İpilimumab etken maddeli ilaç ile ardışık veya kombine kullanılması halinde bedeli ödenmez” cümlesinin yürütülmesi durdurulmuştur.

15/06/2024 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi bu doğrultuda yürütülecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.”

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Kaynak için tıklayınız

Kurum duyurusu için tıklayınız

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız

Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :
Manşetten

Bu sayfadaki yazıların tüm hakları ilackonusu.com.tr'ye aittir.

"www.ilackonusu.com.tr" biçiminde açık kaynak gösterilmek kaydıyla (link verilerek) içerik kullanılabilir.

Açık kaynak göstermeden (link vermeden) yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.