“Reçeteye tabi ilaçları eczanelerden teslim alabilecek kişiler” tartışması..
İstanbul’daki eczanelerden, reçeteye tabi ilaçları teslim alabilecek kişilerin, hasta veya birinci derece yakını olarak sınırlandırılmasına dair İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen yazılı talebe TEİS itiraz etti
25 Mayıs 2024 - 14:09

Tüm Eczacı İşverenler Sendikasının (TEİS), İstanbul’da faaliyet gösteren tüm eczanelere, ilaçların sadece bilfiil hasta veya birinci derece yakınına teslim etmeleri gerektiği yönünde yazı gönderen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne itiraz başvurusu yaptı.

TEİS başvurusunda, böyle bir uygulamanın hem hasta haklarına hem de hukuka aykırı olduğunu belirterek, Bakanlık Genelgesinde ilaçların hastanın kendisine veya sadece birinci dereceden yakınına verilmesi gerektiğine dair kısıtlayıcı bir zorunluluk bulunmadığını söyledi.

TEİS’in başvurusu şöyle;

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurumuz

Konu : Reçeteye tabi ilaçların hasta veya birinci derece yakınına teslimine ilişkin yazınız hk.

İlgi yazınızda; “Bakanlığınız müfettişleri tarafından hazırlanan ve Müdürlüğünüze iletilen inceleme raporları ile İstanbul ilinde faaliyet gösteren eczaneler tarafından reçeteye tabi ilaçların hasta veya birinci derece yakınına teslim edilmemesinden kaynaklı idari işlem uygulanması gerektiği, bu doğrultuda İstanbul’da faaliyet gösteren tüm eczanelere, ilaçların sadece bilfiil hasta veya birinci derece yakınına teslim etmeleri gerektiğinin hatırlatılması” yönünde İlçe Sağlık Müdürlüklerine bildirim yapıldığı anlaşılmakta olup; talep edilen söz konusu uygulama  birçok açıdan hukuka aykırı, eczane iş ve işleyişinin olağan akışına uygun olmayan, hastaları ve meslektaşlarımızı telafisi imkânsız bir şekilde mağdur edecek bir düzenlemedir. Şöyle ki;

İlgi yazınızda  belirtilmemekle birlikte yazınızda geçen “reçeteye tabi ilaçların” tesliminden kastın kontrol ve denetimi bakanlığınıza ait “Reçetem” sistemine kayıt edilen “Kontrole tabi” ilaçlar ile “yeşil” ve “kırmızı” reçeteye tabi ilaçlar olduğu anlaşılmakta olup, 2018/1 Sayılı “Kontrole Tabi İlaçlara Ait Reçeteler” başlıklı Bakanlığınız Genelgesinde ilaçların hastanın kendisine veya sadece birinci dereceden yakınına verilmesi gerektiğine dair kısıtlayıcı bir zorunluluk bulunmamakta, bu düzenlemeye istinaden de Reçetem Sisteminde teslim alan kısmında da “Kendisi” ve “Diğer” seçenekleri bulunmaktadır.

Diğer taraftan sağlık kuruluşlarından hizmet alan hastaların yanlarında akrabalık bağı ya da derecesi belirtilmeksizin bir “yakın”ının bulunabileceği, bu yakının hastaya yapılacak tüm tıbbi müdahaleler  dahil izin, onay ve bilgilendirmelerde hastanın yanında bulunabileceği, hastanın bilincinin yerinde olmadığı durumlarda hasta yerine karar verebileceği Hasta Hakları Yönetmeliği ile yasal güvence altına alınmışken, bu tip bir hasta yakınının ilgideki yazınızdaki uygulamaya göre sağlık kuruluşundan çıkıp eczaneye geldiğinde yakınına ait reçetedeki ilaçları alamamasında hem hasta haklarına hem de hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Kaldı ki eczanelere gelen birinci dereceden akrabalarda kimi zaman boşanma evlenme vb. diğer nedenlerle soyadı uyumsuzluğu olmakta, çoğu zaman yanında nüfus cüzdanı bile bulunmayan söz konusu hasta yakınlarının birinci dereceden akraba olup olmadığının eczacılarımız tarafından tespiti de mümkün bulunmamaktadır.

Yukarıda kısaca arz  ettiğimiz hukuki gerekçelerin yanı sıra eczanelerimize başvuran hasta yakınlarından vukuatlı nüfus kaydı istemek gibi bir zorunluluğumuz ve imkânımız bulunmadığı için; uygulanması zor, hasta ve yakınlarına telafisi imkânsız zararlar verebilecek ilgi yazınızdaki uygulamadan vazgeçilmesini, Reçetem sisteminde ilaçları teslim alan kısmında tıpkı SGK’nın Medula sisteminde olduğu gibi “kendisi” “diğer” ve “yakını” seçeneklerinin konularak buraya ilacı teslim alan kişinin T.C.’sinin girilmesinin sağlanması yönünde düzenleme yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan

Kaynak için tıklayınız

Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :

Bu sayfadaki yazıların tüm hakları ilackonusu.com.tr'ye aittir.

"www.ilackonusu.com.tr" biçiminde açık kaynak gösterilmek kaydıyla (link verilerek) içerik kullanılabilir.

Açık kaynak göstermeden (link vermeden) yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.