TEİS’den bir yürütmeyi durdurma kararı daha..
İlaç geri ödemesinde uygulanan terapötik eşdeğer konusuna ilişkin davada, yürütmeyi durdurma kararı alındı
21 Mayıs 2024 - 00:54

Tüm Eczacı İşverenler Sendikasının (TEİS), Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı'nın 4. maddesinin iptali için Danıştay 10. Dairesine açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verildi.

TEİS’in duyurusu şöyle;

Sendikamızdan Hukuk Zaferi, Terapötik Eşdeğer İçin Yine YD Alındı

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Sizlere daha önce duyurduğumuz;

24/08/2023 tarih ve 32289 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2023/5 sayılı Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı'nın 4. maddesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması için Danıştay 10. Dairesine 2023/5521 esas numarası ile dava açılmıştı.

Sendikamızca, dava konusu düzenlemede ile ilaç geri ödemesinde hesaplanan azami birim fiyat uygulamasında yüzde 10 marjın mahkeme kararlarına aykırı olarak yüzde 5'e çekilmesinin ilaç fiyat farklarının artmasına, dolayısıyla sigortalıların daha fazla fiyat farkı ödeyerek mağduriyetine neden olduğu, dava konusu düzenlemede terapötik referans grubuna alınan ve eşdeğer olmayan bazı ilaçların eşdeğer ilaç gibi değerlendirildiği, bu belirlemenin objektif bir şekilde yapılmadığı, hukuki güvenlik ilkesinin ihlal edildiği, bilimsel hiçbir temeli olmayan, salt tasarruf sağlamayı amaçlayan dava konusu düzenlemenin yürütülmesinin durdurulmasına ve  akabinde iptaline karar verilmesi gerektiği istenmişti.

Danıştay 10.Dairesi  tarafından, Kurumun düzenleme yapma yetkisine dayanılarak yapıldığı anlaşılan dava konusu düzenlemede hukuka uygunluk bulunmamakta olduğu, söz konusu düzenlemenin uygulanması hâlinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğuracağı için 24/08/2023 tarih ve 32289 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2023/5 sayılı Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı'nın 4. maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Yürütülmesinin durdurulmasına karar verilen madde:

SUT’un “4.4.- İlaçlarda uygulanacak indirim oranları ve eşdeğer ilaç uygulaması” maddesinin “4.4.2-Eşdeğer ilaç uygulaması” başlıklı alt maddesindeki eşdeğer ilaç uygulaması kapsamında yer alan ilaçlara ait ödemelerde eşdeğer ilaçlara ödenecek bedellerin belirlenmesinde taban birim fiyata ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için varsa terapötik referans grubunun, terapötik referans grup yok ise eşdeğer grubunun ödenebilecek azami birim fiyatını bulmak için kullanılan oranın yüzde 5 olmasına oy birliği ile,”

Saygılarımızla bilgilerinize sunulur. / TEİS 

Kaynak için tıklayınız

Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :

Bu sayfadaki yazıların tüm hakları ilackonusu.com.tr'ye aittir.

"www.ilackonusu.com.tr" biçiminde açık kaynak gösterilmek kaydıyla (link verilerek) içerik kullanılabilir.

Açık kaynak göstermeden (link vermeden) yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.